1914
1908 yıllarından başlayarak çeşitli kentlerde halka açılan sinema salonları, gösterilerini yabancı uyruklu ve Türkiye’de ki azınlıkların egemenliğinde sürdürürken, devreye Cevat Boyer ile Murat Bey girer. Ve Şehzadebaşı’nda “Milli Sinema” adı verilen “ilk Türk sineması” açılır (19 Mart). Ardından, İstanbul Sultanisi’nde film gösterileri düzenleyen Şakir Seden ile Fuat Uzkınay, Sirkeci’de lokantacılık yapan Ali Efendi’yi (Öztuna) ikna ederek ikinci Türk sinemasının açılmasını sağlarlar (6 Temmuz). Bu sinemaya “Ali Efendi” adı verilir. Çünkü Ali Efendi, bu kuruluşun asıl büyük hissedarı olup, Şakir ve Kemal Seden kardeşlerin de amcasıdır.

I.Dünya Savaşı’nın başladığı günlerde yedek subaylığını yapan Fuat Uzkınay, Türk sinema tarihinin ilk filmini çeker. “Ayastefanos’taki Rus Abidesinin Yıkılışı” adını taşıyan ve tarihi anısı olan bu film, 150 metre uzunluğunda bir belgeseldir. İşte 14 Kasım 1914’le Türk sinemasının gerçek doğum tarihi gerçekleşmiştir. Bir yıl sonra (1915) Harbiye Nazırı Enver Paşa’nın emriyle “Merkez Ordu Sinema Dairesi”i kurulunca, Türkiye’de sinemayı tanıtma konusunda büyük katkıları olan Sigmund Weinberg de bu kurumun başına getirilir. Yardımcısı da Fuat Uzkınay’dır. Weinberg, savaşla ilgili ve Türkiye’yi ziyarete gelen imparatorların gezi belgesellerini çekerken, bu ara Enver Paşa’yı ikna edip öykülü uzun film denemesine de girişecekti.

Dönemin en çok tutulan tiyatro oyunu “Leblebici Horhor’u” çekmeye başladıktan bir süre sonra, oyuncularından birinin ölmesiyle film yarım kaldı. İkinci öykülü filmi olan “Himmet Ağanın İzdivacı”  ise oyuncular Çanakkale Savaşı nedeniyle askere alınınca, aynı akıbete uğradı. Ancak, Ordu Sinema Dairesi Başkanlığı’na getirilen Fuat Uzkınay, yarım kalan “Himmet Ağanın İzdivacı” flimini savaştan sonra (1918) tamamladı.

1917
Müdafaa-i Milliye Cemiyeti, sinemanın ilk yıllarındaki askeri nitelik taşıyan ikinci kuruluşuydu. Belge filmi yönetmeni olarak kurumun başına getirilen Fuat Uzkınay bu yönde çalışmalarını sürdürürken cemiyet, ilk kez öykülü filmlere de el atar. Ve öykülü filmlerin çekimi, o yıllarda 20 yaşlarında bir gazeteci olan Sedat Simavi’nin çabalarıyla gerçekleşir. Genç Simavi’nin yönetmenliğini yaptığı “Pençe” ve “Casus”, Türk sinemasında yarım kalmadan çekilen ilk öykülü filmlerdir.

1919
Bu yıl yalnızca iki öykülü film çekildi. “Mürebbiye” ile “Binnaz”. Her iki filmin yönetmeni, Türk tiyatrosunun kuruluşunda büyük katkıları olan 62 yaşındaki Ahmet Fehim’di. Ve oyuncuları da Raşit Rıza Samako, Behzat Butak, Hüseyin Kemal Gürmen gibi tiyatro sanatçılarından oluşuyordu. Kadın oyuncuları ise Mm. Kalitea, Eliza Binemeciyan ve Bayzar Fasulyeciyan’dı.

1921
Dönemin ün yapmış güldürü sanatçısı olan tiyatrocu Şadi Fikret Karagözoğlu, “Bican Efendi Vekilharç” adlı 22 dakikalık kısa filmiyle Türk sinemasında ilk güldürü tipini yaratır. “Bican Efendi Mektep Hocası” ve ”Bican Efendinin Rüyası”  ise giderek bir diziyi oluşturur. Bu, konulu üç kısa filmin yönetmen ve baş oyuncusu ise Karagözoğlu’dur. Ali Efendi, yeğenleri Şakir ve Kemal Seden kardeşlerle yeni bir “aile ortaklığı” girişiminde bulunup, “Sinema İşçileri Şirketi”ni kurarlar. Yabancı filmleri yurda ithal etmek amacıyla kurulan şirket, çalışmalarını 1928’li yıllara kadar sürdürür.

1922

1916 yılından beri Almanya’da oyuncu ve yönetmen olarak film çalışmalarını sürdüren tiyatrocu Muhsin Ertuğrul’un yurda dönüşü ve ilk özel yapımevi olan Kemal Film şirketinin kuruluşuyla Türk sinemasında yeni bir dönem başlar. Kemal Film şirketini ve Eyüp’teki Feshane Fabrikası’nın bir bölümünde (dikimevi atölyesi) “Kemal Film Stüdyosu”nu kuran Kemal ve Şakir Seden kardeşlerdir. Sinema ile ilgili ilk deneyimlerini yurt dışında gerçekleştiren Muhsin Ertuğrul; Kemal ve Şakir Seden kardeşlerle yaptığı işbirliği sonucu bu özel yapımevi adına iki film çeker;  “İstanbul’da Bir Facia-i Aşk “ (Şişli Güzeli Mediha Hanımın Facia-i Katli) ve “Boğaziçi Esrarı” (Nur Baba). İkincisi olaylı bir filmdir. Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun romanından sinemaya uyarlanan “Nur Baba”nın çekimi sırasında Bektaşiler, film setini basarlar. Olaylar çıkar. Bektaşiler filmin aleyhlerine çekildiği yanıltmacısıyla kışkırtılmışlardır. Ancak polisin olaya el koyması sonucunda çalışmalara devam edilir.

1923
Muhsin Ertuğrul, tek adam olarak Türk sinemasında kurduğu egemenliğinin başlangıç yıllarındadır. Ve birbiri ardına üç film çeker. İlki Halide Edip Adıvar’dan uyarladığı “Ateşten Gömlek‘”ir. Kurtuluş Savaşı’nı konu alan bir ilk filmdir. Türk sineması adına bir diğer özelliği de “Ateşten Gömlek”te ilk kez Türk kadınlarının oynamasıdır. Böylece Cumhuriyetin ilanının (1923) Müslüman Türk kadınlarına çalışma özgürlüğü tanıması sonucu, Bedia Muvahhit ve Neyyire Neyir’le yeni bir dönem açılır. “Leblebici Horhor” ve “Kız Kulesinde Bir Facia”, Ertuğrul’un 1923 yılında çevirdiği diğer iki filmdir.

1924
Muhsin Ertuğrul, bu kez bir filmle yetinir. Peyami Safa’nın aynı ismi taşıyan romanından uyarladığı “Sözde Kızlar”ı çektikten bir yıl sonra (1925) Rusya’ya gidip film çalışmalarına orada devam eder.

1928
1924 yılında sinema işletmeciliğine başlayan İpekçe Kardeşler, bu kez film yapımı için bir şirket kurarlar. Adı İpek Film olan kurum, Türk sinemasının ikinci özel yapımevidir. Yurtdışından dönen Muhsin Ertuğrul, bu yeni şirketin ilk filmi olan “Ankara Postası”nın çekimine başlarsa da, filmi bazı nedenlerle ancak bir yıl sonra (1929) bitirir. Aynı yıl çekime başladığı “Kaçakçılar” a geçirdikleri bir kaza sonucu oyunculardan birinin hayatını yitirmesiyle ara verilir. Ve film  ertesi yıl (1929) tamamlanır.

1931
Muhsin Ertuğrul’un “İstanbul Sokaklarında” adlı filmi, Türk sinemasının ilk ortak yapımıdır (Türk-Mısır-Yunan). Semiha Berksoy, Talat Artemel, İ. Galip Arcan gibi Türk oyuncuların yanı sıra Mısırlı Azize Emir, Yunanlı Gavrilides’in başrollerini paylaştığı filmin seslendirme (dublaj) işlemi Paris’teki “Espinay” stüdyolarında yapılır. Bu nedenle “İstanbul Sokaklarında” ilk film sayılır. Yani sessiz çekilip sonradan dublaj sistemiyle seslendirilmiştir.

1932

Dâr-ül-bedayi (tiyatrocular) oyuncularından (Atıf Kaptan, Ferdi Tayfur, Mahmut Moralı, Hadi Ün, Hazım Körmükçü, Sait Köknar, Ercüment Behzat Lav) egemen olduğu dönemde ve bu oyuncularla çekilen “Bir Millet Uyanıyor” Muhsin Ertuğrul’un en önemli filmi kabul edildiği gibi, Türk sinema tarihimizin de ilk yüz akı filmlerinden biridir. Ve ilk kez bir oyuncu halk içinde ünlenip öne çıkar. Bu oyuncu Yahya Kaptan rolüyle Atıf Kaptan’dır. Ertuğrul, “Kaçakçılar” filimiyle çalışmalarını sürdürürken, İpek Film Şirketi de Nişantaşı’nda ilk sesli stüdyoyu kurup işlemlere başlar. Bu yıl, ilk şekliyle hazırlanan “Sinema Filmlerinin Kontrolü Hakkında Talimatname” de yürürlüktedir.

1933
4 uzun, 3 kısa öykülü film çekildi. Güldürüler, vodviller ve operet türü filmlerin yılıdır. Muhsin Ertuğrul, “Karım Beni Aldatırsa”, “Söz Bir Allah Bir” ve “Fena Yol” adlı filmlerini gerçekleştirir. “Fena Yol”, Türk sinemasının ikinci ortak yapımıdır (Türk-Yunan). Bu ara Ertuğrul; Mümtaz Osman takma (müstear) adıyla senaryo çalışmaları yapan Nâzım Hikmet’le (Ran) birlikte “Cici Berber” i yönetir. Nâzım Hikmet’in kısa öykülü film çalışması “Düğün Gecesi/ Kanlı Nigâr”dan sonra Dâr-ül-bedayi oyuncularından Hazım Körmükçü’de “Yeni Karagöz”le yönetmenliği dener.

1934
“Ha-Ka Film Şirketi” (Halil Kamil) kurulur. Ertuğrul, “Milyon Avcıları” ve “Leblebici Horhor Ağa”; Nâzım Hikmet ise “İstanbul Senfonisi” ile (kısa film) çalışmalarını sürdürür. Ertuğrul’un ikinci kez perdeye uyarladığı “Leblebici Horhor Ağa”nın önemi Venedik 2. Uluslararası Film Şenliği’ne katılıp onur diploması almasıdır. Ve bu Türk sineması tarihinde yurt dışından gelen ilk ödül sayılır.

1935

Muhsin Ertuğrul “Aysel Bataklı Damın Kızı”la Türk sinemasına ilk köy filmini kazandırır. Sovyet sinemasının etkilerini taşıyan filmin bir özelliği de oyuncu Cahide Sonku’yla ortaya çıkar. 1933 yılında Dâr-ül-bedayi oyuncusu olarak sinemada işbaşı yapan Sonku, Aysel rolüyle kendinden sonra gelen kuşağa yıldızlık yolunu açar. Çünkü Cahide Sonku Türk sinemasının ilk kadın yıldızıdır.

1939
1916’lardan başlayıp 1939 yılına kadar uzanan, Muhsin Ertuğrul ve tiyatro oyuncularının damgasını vurduğu bu dönemde “Taş Parçası”yla bağımsız bir yönetmen araya girer. Tiyatrocuların dışından gelen bu yönetmen Faruk Kenç’tir. Almanya’da Fotoğrafçılık ve Film Okulu’nu bitirip 1938 yılında yurda dönen Kenç, zorunlu olarak Muhsin Ertuğrul’un takımındaki tiyatro oyuncularıyla bir süre çalışacaktır. Çünkü o günün koşulları içinde Şehir Tiyatrosu oyuncuları, hocaları Ertuğrul’un izinde olup, Türk sinemasını ellerinde tutmaktadırlar.

1940
Faruk Kenç’in sinemaya girmesiyle çekilen film sayısı 5’e yükselir. Ertuğrul’un “Şehvet Kurbanı” ve özelliklede Faruk Kenç’in “Yılmaz Ali” adlı ilk polisiye film denemesinde oynayan Suavi Tedü’yle ilk jön tipi (Jeune premier) ortaya çıkar.

1942
Bir yıl önce Ertuğrul Muhsin “Kahveci Güzeli”yle 1941’i kapatırken, Çekoslovakya asıllı ve çeşitli tiyatrolarda takdimcilik yapan Adolf Körner’in sinemacılığa atılmasıyla bu sayı dörde çıkar. Yapımcı Halil Kamil’in ısrarlarıyla işe başlayan Körner peş peşe üç film çekti: “Duvaksız Gelin”, “Sürtük” ve “Kerem ile Aslı”. Ve Körner’in bir tiyatro oyunu (Pigmalyon) uyarlaması olan “Sürtük” daha sonraki yıllarda defalarca çekilerek, koyu melodram  yapısı nedeniyle Türk sinemasını etkileyecektir.

1943
Burhan Felek’in senaryosunu yazıp Muhsin Ertuğrul’un İpek Film adına 1940 yılında çekimine başladığı “Nasrettin Hoca Düğünde” adlı filmi yarım kalır. Bu kez de oyuncu ve seslendirme sanatçısı Ferdi Tayfur devreye girip filmi tamamlayacaktır. Bu yıl kurulan yeni yapımevi “Ses Film” (Necip Erses) çalışmalara başlar. Yapımevinin ilk filmi de Faruk Kenç’in yönettiği bir köy melodramı olan “Dertli Pınar‘”dır.

1944
Baha Gelenbevi; Faruk Kenç’ten sonra tiyatro dışından gelen ikinci sinemacıdır. Uzun süre Paris’te kalıp 1939 yılında yurda döner. Faruk Kenç’in “Dertli Pınar” filminde (1943) görüntü yönetmeni olarak çalışan Gelenbevi bu kez yönetmenlik denemesini gerçekleştirdi; “Deniz Kızı”.

1945
Kendi adına “İstanbul Film” (1944) kuran Faruk Kenç yapımevinin ilk filmi olarak “Hasret”i yönetti. Bir köy filmi olan “Hasret”te Münir Nurettin’le başrolü paylaşan Oya Sensev, tiyatro dışından gelen yeni bir oyuncuydu. Türk sinemasında Şehir Tiyatrosu oyuncularının dışında yeni oyuncu denemeleri Faruk Kenç’in girişimleriyle başlıyordu. Almanya’da fotoğrafçılık öğrenimi yapan Şadan Kamil “Onüç Kahraman” ve Şehir Tiyatrosu oyuncularından Talat Artemel’le “Hürriyet Apartmanı”, Refik Kemal Arduman “Köroğlu”, ilk filmlerini bu yıl çektiler. Ve üç yeni film şirketi çalışmalarına başladı. “Halk Film” (Fuat Rutkay), “Atlas Film” (Nazif Duru, Murat Köseoğlu) ve “And Film” (Turgut Demirağ).  Fuat Rutkay, Samatya ve Bakırköy’deki sinemaların sahibiydi. Nazif  Duru, sinema işletmecisiydi ve  Turgut Demirağ’da Amerika’da sinemacılık tahsili yapmıştı.

1946
Tiyatro dışından gelen oyunculara “Günahsızlar”la (Faruk Kenç), Sadri Alışık da katıldı. Film şirketleri sayısında ise belli bir artış görüldü. “Erman Film” (Hürrem Erman), “Duru Film” (Naci Duru) bu yapımevlerinin başlıcalarını oluşturdular. Yılın en önemli sinema olayı ise “Yerli Film Yapanlar Cemiyeti”nin kurulması oldu. Çünkü YFYC, yapımcıları bir araya getiren bağımsız bir sinemacılar kuruluşudur. Kuruluşun İdare Heyeti’nde ise Faruk Kenç (İstanbul Film), İhsan İpekçi (İpek Film), Turgut Demirağ (And Film), Fuat Rutkay (Halk Film), Necip Erses (Ses Film), Murat Köseoğlu (Atlas Film), Refik Kemal Arduman (Ankara Film), İskender Necef (Birlik Film), Hikmet Aydın (Şark Film) ve Yorgo Saris (Elektra Film) görev aldı.

1947
Film sayısı 12’ye tırmandı. Mısır sinemasının kuruluşunda büyük katkıları olan oyuncu Vedat Örfi Bengül  “Bağda Gül”, Burhanettin Tepsi ve Sadi Tek gibi tiyatro topluluklarında sahneye çıkan Seyfi Havaeri “Yara”, “Kılıbıklar”, Şehir Tiyatrosu oyuncularından Ferdi Tayfur “Senede Bir Gün”, “Kerim’in Çilesi”, Kâni Kıpçak “Yuvamı Yıkamazsın” bu yıl yönetmenliğe sıvanıp ilk filmlerinii çektiler. Ve hocaları Muhsin Ertuğrul’un etkileriyle filmlerinde, tiyatrolaştırılmış, ağdalı, ağır makyajlı bir sinema uygulaması egemen oldu. Ayrıca, Mısır kaynaklı Arap Filmleri’nin II. Dünya Savaşı yıllarına rastlayan dönemde yurda ithal edilmesi, ikinci büyük etkiyi oluşturuyordu.

Bu yıl sinemaya giren yönetmenlerden yalnızca Turgut Demirağ, dikkati çekti. Çünkü Demirağ, tiyatro dışı bir sinemacıydı. Hollywood’da iki yıl süreyle mesleki incelemelerde bulunmuştu. Bir Reşat Nuri Güntekin uyarlaması olan “Bir Dağ Masalı”, o dönemin koşulları içinde yapılmış ilk üstün yapım denemesiydi.

1948
18 film çekildi. 5’inin yönetmenliğini Vedat Örfi Bengü yaptı. 7 film ise Halk Film (Fuat Rutkay) yapımıydı. Ve Fuat Rutkay, daha sonraki yıllarda en çok film yapan prodüktör olarak çalışmalarını sürdürecekti. Yeni kurulan “Ömay Film” (Ömer Aykut), “Işık Film” (Agop Fındıkyan), “Milli Film” (Sabahattin Tulgar), yapımevleri çalışmalarına başladılar. Muhsin Ertuğrul’un takımındaki oyunculardan Sami Ayanoğlu (Harmankaya) ve Kadri Ögelman “Kahraman Mehmet” filimiyle  yönetmen olarak devreye girdiler. Şakir Sırmalı “Domaniç Yolcusu” ve Çetin Karamanbey “Silik Çehreler” çalışmalarıyla  de tiyatro dışından gelen yönetmenlerdi. Film sayısının her yıl giderek artıp yeni yapımevlerinin devreye girmesinin başlıca nedenlerinden biri, yerli yapımlara Belediye Gelirleri Kanunu gereğince bir ayrıcalık tanınması oldu. Çünkü yerli yapımların rüsumu % 25’e düşürülmüştü. Türk sineması ilk kez, gayri safi hasılat açısından korunmaya alınıyordu.

Yurt içinde Türk sinemasının ilk resmi yarışması da aynı yıl Yerli Film Yapanlar Cemiyeti tarafından düzenlendi. Ve “Milli filmciliğin inkişafına, çalışmaları teşvik etmek gayesiyle muhtelif ve müteaddit müsabakalar tertibine” karar veren Cemiyet, yerli film müsabakasının sonuçlarını şöyle saptadı:

-En güzel film: Unutulan Sır (Şakir Sırmalı)
– En güzel 2. film: Bir Dağ Masalı (Turgut Demirağ)
– En çok muvaffak olan rejisör: Turgut Demirağ, (Bir Dağ Masalı)
– En çok muvaffak olan operatör: Kriton İlyadis
– En çok muvaffak olan ses yönetmeni: Yorgo İlyadis
– En çok muvaffak olan kadın artist: Nevin Aypar
– En çok muvaffak olan erkek artist: Kadri Erogan (Bir Dağ Masalı)
– En çok muvaffak olan kadın karakter artisti: Cahide Sonku
– En çok muvaffak olan erkek karakter artisti: Talat Artemel · En iyi senaryo: Turgut  Demirağ (Bir Dağ Masalı)
– En iyi hikâye: Reşat Nuri Güntekin (Bir Dağ Masalı)
– En iyi laboratuvar: Ses Film (Necip Erses)
– En iyi montaj: Özen Sermet
– En iyi orijinal şarkı: Unutulan Sır’da
– En iyi dekor: Kadri Erogan (Yuvamı Yıkamazsınız)

Makyaj ve fon müziği dallarında ise ödüle layık bir çalışma oybirliğiyle görülmedi.

sunum-indir

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


*

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>