Mar 23, 2015

Ezidilik

Anadolu yüzyıllar boyunca değişik ırk ve dinlere kucak açmış, zengin mozaikli bir yurttur. Bir çok filozof ve din adamı bu toprakların kültüründen beslenmiştir. İnsanları, yaratıcı ...
Mar 22, 2015

Adalet Kavramı ve İnsan Hakları

Adâlet kavramı, insanoğlunun varoluşuyla birlikte gündemdeki yerini almıştır. Kimi zaman örf ve adetlerle, kimi zaman kutsal kitaplardaki emredici hükümlerle, kimi zaman da hukuki mevzuatta...