Ara 17, 2014

Maat Yasası

Mısır Ezoterizminden bahsederken Maat Yasasından da bahsetmek isteriz. “Maat” eski Mısır’ın adalet tanrıçası; Güneş’in kızıdır. “Hayat soluğu”nu temsil eder. Başında bir t...
Ara 17, 2014

Mısır Ezoterizmi

İsa’dan bu yana geçen 2010 yıl içinde bilimin kazandığı ivmeyi düşününce, insanoğlu daha önce neredeydi? Neden bu ivmeyi var olduğu binlerce yıl öncesinde de defalarca yakalamış ol...
Ara 16, 2014

Birleşik Alan

1987 yılında “Bilinmeyen” adlı bir derginin 10’nuncu cildinin 2698’inci sayfasında bir yazım yayınlanmıştı. Aradan 17 yıl geçmiş ve şimdi ilginizi çeker düşüncesiyle b...
Ara 16, 2014

Aura

1890 yılında ünlü mucit Nikola Tesla’nın ilk olarak ölçebildiği ve fotoğrafladığı insan aurası aslında pek çoğumuzun bölük pörçük duyduğu ama tam olarak nasıl olduğunu bilmed...
Ara 16, 2014

Agarta

Evren, enerjinin değişik görüntülerle bize yansıdığı bir hologramdır.  Bir eylemin başlaması için bir kuvvet gereklidir.  Kuvveti, somut olduğu gibi soyut olarak da düşünebiliriz. E...
Ara 16, 2014

Yin & Yang

YİN ve YANG felsefesi, dünyada bugüne kadar gelmiş geçmiş var olan tüm bilgi kaynaklarının temelinde görünen, karşıt kutupları ve bu kutupların birbiriyle olabilecek her türlü ilişki...