Mar 23, 2015

Ezidilik

Anadolu yüzyıllar boyunca değişik ırk ve dinlere kucak açmış, zengin mozaikli bir yurttur. Bir çok filozof ve din adamı bu toprakların kültüründen beslenmiştir. İnsanları, yaratıcı ...
Mar 22, 2015

Adalet Kavramı ve İnsan Hakları

Adâlet kavramı, insanoğlunun varoluşuyla birlikte gündemdeki yerini almıştır. Kimi zaman örf ve adetlerle, kimi zaman kutsal kitaplardaki emredici hükümlerle, kimi zaman da hukuki mevzuatta...
Mar 22, 2015

Kutsal Hikaye

(BİRİNCİ BÖLÜM) (İKİNCİ BÖLÜM) (ÜÇÜNCÜ BÖLÜM) (DÖRDÜNCÜ BÖLÜM)...
Mar 22, 2015

Zaman

Olayların ardışıklığını görüp, algılayarak, aklımızda yarattığımız ve olayların bundan sonra da içinde oluşup gideceğini düşündüğümüz, başı ve sonu olmayan soyut bir kavr...
Mar 22, 2015

İnanç Öğretileri – II

Gnostisizm Gnostisizm, Antik Mısır ezoterizmi, eski Yunan ezoterizmi (Platon, Pisagor), İbrani gelenekleri, Zerdüştlük, bazı Doğu gelenekleri ve Hıristiyanlık gibi inançları harmanlayarak ...